Audiomenadžment u turizmu

Zaključna razmatranja

Sve je očiglednija važnost glazbe i zvuka u kreiranju nove ponude i promocije u izazovima novog turizma. Tome u prilog govore i informacije o audiomenadžmentu u hrvatskom turizmu, koje, između ostalog, razotkrivaju i probleme u procesu upravljanja valorizacijom glazbe i zvuka. Moderni trendovi turističkog razvoja za okosnicu imaju cjelokupni doživljaj u turističkoj destinaciji, stoga je neophodno stvoriti sinergiju koncepcije razvoja turističke destinacije, menadžmenta destinacije, lokalnog stanovništva i svih nositelja ponude, ali i turista kao sukreatora nove ponude. 

Prioritet bi trebalo biti postavljanje i kontinuirano unapređivanje audiomenadžmenta, za što je potrebna promjena pristupa menadžmentu, promišljanja i pogleda na upravljanje različitošću (različiti oblici, vrste glazbe, elementi glazbene ponude i promocije). Kreiranje  glazbene ponude i promocije treba temeljiti na kriterijima struke u rasponu od umjetničkih vrijednosti do komercijalizacije u funkciji ostvarenja vizije i repozicioniranja destinacije.

Rezultati studija u ovome priručniku nedvojbeno otvaraju prostor za nova promišljanja o ulozi i položaju glazbe u hrvatskom turizmu, posebno nakon pandemije bolesti COVID-19, kada će se hrvatski turizam, ali i turističko poslovanje općenito, nužno naći u traženju novih koncepata poslovanja zbog sve većih životnih izazova.  

Literatura > < Model audiomenadžmenta