Audiomenadžment u turizmu

Cilj audiomenadžmenta

Audiomenadžment je upravljanje zvukom i glazbom​​. Glavni je cilj implementacije audiomenadžmenta postizanje jedinstvenog doživljaja i novih turističkih iskustava destinacije, u procesu rekoncepcije ponude i promocije koji se temelji na održivom razvoju i autohtonim vrijednostima.

Dinamika turističkoga tržišta iziskuje kontinuirano osmišljavanje novih elemenata ponude i promocije u funkciji zadovoljenja potreba sve zahtjevnijeg turističkog tržišta. Jednako tako dinamične promjene uključuju propulzivan razvoj upravljačkih modela i alata, pa je valorizacija zvuka i glazbe postala osobit izazov u turizmu s obzirom na činjenicu da glazbene i akustičke vrijednosti destinacije imaju sve izraženiju funkciju u privlačenja turista. Stoga se audiomenadžment neizbježno nameće u razvoju turizma destinacije, postajući istaknut faktor razvoja i konkurentnosti.

Trendovi turističkoga tržišta koji potiču razvoj audiomenadžmenta su:

Ključna pitanja audiomenadžmenta u razvoju doživljaja destinacije

  • Kako na temelju analize sadašnjeg stanja valorizacije zvuka i glazbe u hrvatskom turizmu i predviđanja dinamike i izazova turističkoga tržišta postaviti cilj​eve valorizacije zvuka i glazbe?

  • Kako afirmirati zvuk i glazbu u kreiranju nove i poboljšavanju postojeće ponude i promocije (afirmacija pozitivnih elemenata i anuliranje negativnih elemenata – buke)?

  • Kako unaprijediti upravljanje zvukom i glazbom u razvoju destinacije?
< Uvod Turizam, glazba i zvuk >