Audiomenadžment u turizmu

audiomenadžment
 u turizmu

priručnik

imp​​​resum

Recenzenti:
prof. dr. sc. Darko Prebežac 
prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger
doc. dr. sc. Miljenko Krhen

Lektorica: 
izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić

Izdavači: 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci i 
Hrvatska turistička zajednica

Dizajn: 
doc. dr. sc. Benedikt Perak

Mjesec i godina objavljivanja:
Veljača, 2022

ISBN 978-953-7842-55-0 (e-izdanje) 

Uvod >