Audiomenadžment u turizmu

Turizam, glazba i zvuk

Glazba u estetskom i zvuk u akustičkom smislu predstavljaju važne elemente u razvoju turizma.  Glazba predstavlja kulturu iz koje proizlazi turistička logika, diskurs i praksa. Ona potiče zabavu, stvara i širi predodžbe o destinaciji olakšavajući turistima putovanje i zbližavanje s novim okruženjem. Ulogu glazbe u razvoju turizma podupiru spoznaje o njezinu djelotvornom utjecaju na čovjeka. Procesi koji se događaju tijekom slušanja glazbe produbljuju osjećaj sebstva, pripadnost zajednici i okruženju.  

Glazbeni turizam definira se putovanjem na glazbene događaje, odnosno destinacije gdje je glazba nositelj kulturnog identiteta i turistički ekskluzivitet. ​Urbana ekonomija u posljednjih dvadeset i pet godina sve intenzivnije koristi glazbu za oživljavanje turističkih aktivnosti, posebno onih u domeni noćne ekonomije, zbog čega ta privredna grana bilježi kontinuirani rast, osobito zamjetan u velikim gradovima.  

Osim u turističkoj ponudi glazba se paralelno koristi i u promociji. Uz vizualni uspostavljen je i zvučni identitet destinacije kojim se produbljuje odnos između destinacije i turista. Zvučni podražaj naime značajno mobilizira ljudsku pozornost, o čemu govore emocionalni, kognitivni i ponašajni aspekti utjecaja zvuka na čovjeka. Glazba i zvuk preuzeli su tako ne samo funkciju pojačavanja doživljaja nego i reprezentiranja identiteta i vrijednosti destinacije putem sve rasprostranjenijega promotivnog oblika – zvučnoga zaštitnog ​znaka – audiologotipa. Audiodizajn je trend u svijetu, poznat po najvišim tehnološkim, umjetničkim i estetskim zahtjevima te ulazi u ekskluzivni dizajn. Riječ je o kreiranju zvuka prostora s ciljem njegove personalizacije koja je usklađena s njegovom osnovnom funkcijom. ​Audiodizajniranje jedna je od recentnijih praksi, koja udovoljava težnji za stvaranjem doživljajnih vrijednosti kojih je zvučni medij jedini medij ili pak jedan od medija u (više)osjetilnom (multisenzornom) angažmanu. 

Wellness-glazba

Među uslužnim funkcijama glazbe u turizmu dodatno se ističu sadržaji čija se učinkovitost mjeri postizanjem relaksacije i psihofizičkog balansa turista i posjetitelja. Riječ je o wellness-glazbi, koja je danas postala obvezan (ambijentalni) element ponude u središtima turističke usluge poboljšanja kvalitete života, zdravlja i ljepote.

Akustički turizam potiču i sami turisti audiofili na način da vlastite audio i audiovideo radove objavljuju na internetskim platformama. Oni djeluju kao promotori destinacije aktivno izražavajući svoje interese za zvučne vrijednosti koje zaslužuju ​biti u središtu pozornosti ne samo kao turističke atrakcije već i vrijednosti u kontekstu povijesti društva. 

Trevor Cox, profesor akustičkog inženjerstva na Sveučilištu Salford, autor je mrežne stranice   A Travel Guide to SonicWonders. Ta stranica bilježi mjesta s jedinstvenim zvučnim osobitostima i potiče korisnike da postanu zvučni turisti, kao što su primjerice naše svjetski poznate Morske orgulje u Zadru.  

Primjeri  glazbenog i akustičkog turizma

< Cilj audiomenadžmenta Problem zvučnog onečišćenja >