Audiomenadžment u turizmu

SCENARIJ RAZVOJA VALORIZACIJE ZVUKA I GLAZBE U HRVATSKOM TURIZMU

Istraživanje perspektiva razvoja uključivalo je stavove i mišljenja direktora (predstavnika) turističkih zajednica o mogućnostima valorizacije glazbe i zvuka u profiliranju ponude i promocije hrvatskih turističkih destinacija. 
Primjenom metode fokusnih skupina, u siječnju i veljači 2020., u virtualnom okruženju, dobivena su mišljenja destinacijskog menadžmenta. Od ukupno predloženih 25 turističkih zajednica odgovorilo je 12 turističkih zajednica.

Poveznica na cjeloviti tekst studije:
Scenarij razvoja - audio menadžmentIstraživanje budućeg stanja upravljanja zvukom i glazbom u hrvatskom turizmu: Analiza stavova destinacijskog menadžmenta

Iz analize budućega stanja audiomenadžmenta na razini destinacija pokazuje se potrebnim djelovati u smjeru: 

1. inoviranja ponude: 
      a) kreiranje i unapređivanje glazbenih događaja i festivala
      b) angažiranje lokalnih glazbenih umjetnika 
2. valorizacije lokalne tradicijske glazbe
u cilju kreiranja emocije i autentičnog iskustva

Glavni smjerovi inovacije oblika ponude:  

Glavni resursi valorizacije:

Problem valorizacije zvuka i glazb​e

U perspektivi upravljanja zvukom i glazbom u turizmu destinacije i dalje se nazire problem valorizacije zvuka i glazbe. On je prisutan već i na konceptualnoj razini shvaćanja audiomenadžmenta kao modela poslovnog upravljanja koji je specifične interdisciplinarne naravi, iznimno važan u valorizaciji turističkih proizvoda i očuvanju kvalitete akustičkog okruženja destinacije.  Iako postoji svijest o mogućnostima i važnosti glazbe i zvuka u kreiranju auditivne dimenzije turističke ponude, koja se temelji na brojnim pozitivnim primjerima u svijetu turizma, uočava se nedostatak sustavne implementacije i kontinuiranog poboljšavanja u koncepciji razvoja destinacije. Prioriteti valorizacije glazbe u inoviranju ponude i promocije destinacije nisu u skladu s mogućnostima i doprinosima glazbe i zvuka u kreiranju turističkog doživljaja. 

Model audiomenadžmenta > < Upravljanje glazbom i zvukom